خانه / بایگانی برچسب: کودکان فقر

بایگانی برچسب: کودکان فقر

سپتامبر, 2019

  • 26 سپتامبر

    کودکی که جنگ را برگزیده است

    کودکی که جنگ را برگزیده، از خودش رهسپار شده است نیروی زندگی اش را که چون هستی مستقلی دربرابرش قد علم کرده و بر او مسلط شده، دوباره به خودش فراخوانده است