خانه / بایگانی برچسب: فقر

بایگانی برچسب: فقر

مهر, ۱۳۹۸

  • ۴ مهر

    کودکی که جنگ را برگزیده است

    کودکی که جنگ را برگزیده، از خودش رهسپار شده است نیروی زندگی اش را که چون هستی مستقلی دربرابرش قد علم کرده و بر او مسلط شده، دوباره به خودش فراخوانده است