خانه / بایگانی برچسب: شعر

بایگانی برچسب: شعر

ژانویه, 2020

  • 5 ژانویه

    زمستانِ امید

    دخل و تصرفی در اخوان؛ پیرمرد خوش ­ذوقِ دل مرده، با سقف آسمانی کوتاه ادریس ا. *** سرها در گریبان است … که ره تاریک و لغزان است و سرما سخت سوزان است مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای منم من، سنگ تیپاخورده رنجور، نغمه ناجور منم من، همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در، بگشای …

فوریه, 2019

  • 26 فوریه

    مدرسه برشت

    مدرسه برشت