خانه / بایگانی برچسب: اجتماع

بایگانی برچسب: اجتماع

دی, ۱۳۹۵

  • ۸ دی

    معنای فیلم های فرهادی و دغدغه های اجتماعی او

    معنای فیلم‌های فرهادی و دغدغه‌های اجتماعی او دکتر پرویز اجلالی جامعه‌شناس اصغر فرهادی فیلمساز برجسته‌ای است. فیلم‌های او، درمقایسه با آثاردیگر فیلمسازان ایرانی چه از لحاظ ساختار روایی و چه میزانسن جزوبهنرین هاست. استفاده مناسب ومعقول او از فرم وتکنیک، به طوری که تماشاگر متوجه استفاده فیلمساز از آن‌ها نشود وبراحتی با محتوای اثر ارتباط برقرار کند، نشانه پختگی اوست. همه فیلمسازان برجسته از قاعده تناسب فرم ومحتوا بهره می‌برندو …