خانه / یادداشت های پراکنده / روزهای کج و کوله -قسمت اول

روزهای کج و کوله -قسمت اول

نوشته زهره سهامی

بعضی روزها انگار روز آدم نیستند، صبح با عرعر کفترهای پشت بومِ همسایه بیدار میشی، آخه صدای کفترای خودمون که به گوش نمیرسه با اون سقف بلند خوابگاه تو در تو. از تخت پایین میای بزور،کمرت از هرروز بیشتر درد میکنه، غرولند میکنی که مرده شور تختهاشونو ببرند که اینقدر نرمه، آدم مهره های کمرش از وسط تا میشه، استخوان لگنش میچسبه به چربیهای شکمش و …

پامیشی میری به قضای حاجتت برسی که باز تو آینه اون قیافه کج و کوله پدیدار میشه و تو غرولند که باز هم که تویی با اون صورت کریه بدقوارت، اوه اوه از اون قیافه که میگذری نگاهت پایین میوفته و توده چربیها را میبینی، اخ اخ از این دیگه نمیشه گذشت، یحتمل تا شب با هرلقمه غذا که پایین میره یک فقره خاک برسرت هم نثار شکم میشه. شلوار گل و گشاد و از ریخت افتادت را پایین میکشی و بیخیال چشم روی هم میگذاری و مجال میدی نخستین لذت صبحگاهیت جاری بشه … میانه های کاری که بیجهت چشم باز میکنی که نگاهت میفته به سنگ توالت که پایینه، اختیار از دست میدی از عصبانیت که گوساله چرا عادت نمیکنی تو به این لایف استایل فرنگیا … بالا میکشی و باز هم غرولند که این یدونه خوشی صبحگاهی هم به فاک رفت. دستها را گربه شور کرده میخواهی خشک کنی که حولت خیسه، از لای در نگاهی به هم اتاقی خارجیت میندازی و میپرسی: دنت یو هو توول؟ ک با اون لهجه نکبتیش میگه: یس،بات ایت واز درتی آی یوزد یورز … کله ات را میدزدی و دک و پوز درهم و عصبانیت را میشویی،که گوساله استیوپید تو را چه به خارج اومدن، درس درست و درمونی که نمیخونی، زبانت هم که از بچه های دوساله اینها بدتره، کار هم کلا بهت نمیدن، دوس دختر هم که بدتر از ایران خیالیه، فقط موهایش بور شده و چشمانش رنگی، پیش خانواده هم که برمیگردی همش خالی میبندی، میخوای برگردی هم که کمرت میشکنه دوباره از سوغاتیها برای استادای کلاسایی که نمیری و دار و دوایی که طبق گفته خالت که یکبار به ترکیه سفر کرده، خارج یکیشان هم پیدا نمیشه، برگشتنه هم عوارض خروج جیب پدرت رو دو اینچ پاره تَر میکنه، اخه تو خارج اومدنت چی بود بزمچه.

“سیلی به صورت آینه میزند و لباس تن میکند و کولی به دوش و میرود سر کلاسها و بعدازظهر هم دنبال کار” …

ادامه دارد …

پاسخی بگذارید