خانه / فهرست اصلی / هنری / رویای تصویر / مجتبی لبافی

رویای تصویر / مجتبی لبافی

نوشته: مجتبی لبافی /
سینما گستره‌ی همه آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند (روبر برسون)
همه چیز از سال‌ها پیش آغاز شد. وقتی تصویری در یک قاب چنان مرا در خود گرفت و در خود فرو برد که
خود بدل به رویا شدم یا بهتر بگویم زندگی ا م وابسته به رویا یا شبحی شده بود که مرا از دنیای سراسر عینی و واقعی به جایی که اصلا اساسش بر پایه‌ی موهومات و تصورات بود پرتاب می‌کرد.
من خود تصویری بودم که تا بی‌‌‌نهایت کشیده می‌شد….
دل سپردن، محو شدن، و سراسر بی‌تاثیر ماندن. هم نشینی با اشباح برای وداع با تاریکی و برای جلوه‌ی هر چه بیشتر نور. چیزی که از اساس ویران بود.
اما هر چه در این فضای میان واقعیت و خیال فرو رفتم
زندگی ا م نیز دچار یک حس دوگانه شد. دنیای سراسر دوگانه و موهوم در یک بیست و چهارم ثانیه که خطای چشم انسان آن را متوالی حس می‌کند. از آن به بعد همه چیز را با چنین معیاری می‌سنجیدم. زندگی ا م بار‌ها غم انگیز‌تر و سهمناک‌تر می‌نمود. از ان پس آدم‌های دور و برم شخصیت‌های فیلم نامه‌ی من بودند و همه‌شان در یک قاب یا فریم… در آنجا آدم‌ها نومیدانه در زمان فرو می‌رفتند و چارچوب مکانی و زمانی خود را باور می‌کردند و آنچه را می‌دیدند واقعی می‌پنداشتند. و هر یک در آن دنیا برای من نقشی را بازی می‌کردند. گاهی از تمامی مناظری که دیده بودند شگفت زده می‌شدند دهانشان را گشوده و قاه قاه می‌خندیدند یا‌گاه از سر فراموشی روی دسته‌ی صندلی خوابشان می‌برد و گاهی لب فرو بسته و در خود بهت زده، می‌مردند!
آن‌گاه من در یک فضای بی‌پایان لا مکان و لا زمانی آن‌ها را در موهومات خود تبدیل به قانون توالی تصاویر می‌کردم. اینگونه انگار مرده‌ای جان می‌گرفت و چون خواب گردی افسانه‌ای بال می‌گشود و برایم از زندگی چیز‌هایی می‌گفت.
در اعماق تاریکی به حرکت می‌افتاد و من صدایش را می‌شنیدم: نگاه کن چیزی دیگر به غروب خورشید نمانده نگاه کن، می‌بینی!
سال‌ها بعد دانستم اشباحی که یکریز یقه‌ی پاره و چرکینم را می‌گرفتند و مرا وادار می‌کردند تا باورشان کنم و تمام آن موهومات از یک واقعیت نشات می‌گرفت و آن نبود آزادی در دنیای واقعی بود و من از وحشت آن‌ها با پولهایی که تومان تومان جمع می‌کردم به سینما پناه می‌بردم.

پاسخی بگذارید