خانه / درباره‌ی “درآستانه”

درباره‌ی “درآستانه”

چهارم تیرماه یکهزاروسیصدونودوهفت

 

برآنیم تا در کمرکش های پانخورده
به پیش برویم
تا پیش رفتن را برای خودمان و آیندگانمان
دیگرطور بیازماییم
برآنیم تا در تلاطم دریای طوفانی
با همه هیاهو و سهمگینی و یکنواختیش
تاب بیاوریم و تاب آوردن را
برای آسودن در اتفاق صخره وموج
همچون خشمی برافروخته
و صلابتی متین
دیگربار
بیافرینیم
پس از فراز و فرودی که طی سالهای گذشته از سر گذراندیم، و در پی ضرورتهای عینی و عملی زندگی سخت و سردی که این روزهای اخیر پیشِ پایمان گذاشته است، بر آن شدیم تا جانی تازه به این فضای در دسترسمان ببخشیم. جان تازه، نفس­های تازه و دست­های توانا و انگیزه­ای مضاعف و خشمگین می طلبید که میسر شد و از این پس آن می­شود که خواهید دید …