خانه / ارسال مطالب

ارسال مطالب

با سلام و سپاس

آثار ارسالی می‌تواند شامل آثار ادبی (شعر، داستان و نقدادبی و امثالهم) و هنری (درتمام شاخه‌های هنر)، از جمله مقاله، پژوهش، نقد و آسیب‌شناسی در این حوزه‌ها ‌باشد که در قالب تالیف، ترجمه و یا به‌صورت معرفی آثار درخشان منتشر شده در دیگر پایگاه‌ها، ارائه گردد.

همچنین می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را از سایت “درآستانه” برای ما ارسال نمایید.

darastaneh97@gmail.com

مشتاقانه منتظریم.